Ejerlauget Vildholm

Ejerlauget Vildholm er en grundejerforening bestående af 46 grundejere, det er beliggende i den nordlige udkant af Tranum i Han Herred.
Ejerlauget Vildholm ligger i et  gammelt skovbevokset klitområde op ad Langdal Plantage og Tranum Aktieplantage.
 
Udstykningen er  ifølge lokalplanen underlagt servitutter, der skal sikre, at området bevarer sit smukke præg af plantage og derved adskiller sig fra et almindeligt sommerhusområde.

  Opfordring  fra bestyrelsen.

 
Ønsker du at deltage i et samarbejde om flishugning kan Martin, Mågestien 2, kontaktes. Martins tlf.nr. kan findes på medlemssiden. 

Henlæg IKKE grenaffald på fællesarealer. 

Ingen træfældning på fællesarealer uden aftale med bestyrelsen. 
 
 
 
 
 

Seneste Nyt.

 
Vi holder generalforsamling i Ejerlauget Vildholm lørdag d. 28. april 2018 på Skovsgaard Hotel, Hovedgaden 26, Skovsgaard.

Programmet for dagen er:

Kl.   9.30        Morgenkaffe med rundstykker
Kl. 10.00        Generalforsamling. 
Kl. 12.00        Let frokost med øl/vand     

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer, gerne flere fra samme hus/grund.
 
Vedtægter.
De opdaterede vedtægter findes under fanen "Om Ejerlauget".