Ejerlauget Vildholm

Ejerlauget Vildholm er en grundejerforening bestående af 46 grundejere, det er beliggende i den nordlige udkant af Tranum i Han Herred.
Ejerlauget Vildholm ligger i et  gammelt skovbevokset klitområde op ad Langdal Plantage og Tranum Aktieplantage.
 
Udstykningen er  ifølge lokalplanen underlagt servitutter, der skal sikre, at området bevarer sit smukke præg af plantage og derved adskiller sig fra et almindeligt sommerhusområde.

  Opfordring  fra bestyrelsen.

 
Ønsker du at deltage i et samarbejde om flishugning kan Martin, Mågestien 2, kontaktes. Martins tlf.nr. kan findes på medlemssiden. 

Henlæg IKKE grenaffald på fællesarealer. 

Ingen træfældning på fællesarealer uden aftale med bestyrelsen. 
 
 
 
 
 

Seneste Nyt.

 
Aktivitetsdagen
 
Husk vores aktivitetsdag lørdag den 2. september.

Vi mødes kl. 09:30 hos Anni og Visti på Ternevej 8 til let morgenmad.

Herefter udfører nogle af os i hold forskellige arbejder på fællesarealer og veje, mens andre forbereder den fælles frokost.

Efter et par timers arbejde samles vi igen til fælles frokost og hygge.

I år holdes frokosten i Huset ved Bratbjergsøerne.

Vi bliver alle sammen ældre, og selv om man ikke længere har kræfter til en fysisk indsats, er man meget velkommen til at deltage i den sociale del af arrangementet.

Bestyrelsen synes det er vigtigt at vi fastholder aktivitetsdagen, hvor vi har lejlighed til at møde hinanden, så vi håber rigtig mange vil deltage også i år.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Ejerlauget Vildholm