Ejerlauget Vildholm

Ejerlauget Vildholm er en grundejerforening bestående af 46 grundejere, det er beliggende i den nordlige udkant af Tranum i Han Herred.
Ejerlauget Vildholm ligger i et  gammelt skovbevokset klitområde op ad Langdal Plantage og Tranum Aktieplantage.
 
Udstykningen er  ifølge lokalplanen underlagt servitutter, der skal sikre, at området bevarer sit smukke præg af plantage og derved adskiller sig fra et almindeligt sommerhusområde.

  Opfordring  fra bestyrelsen.

 
Ønsker du at deltage i et samarbejde om flishugning kan Martin, Mågestien 2, kontaktes. Martins tlf.nr. kan findes på medlemssiden. 

Henlæg IKKE grenaffald på fællesarealer. 

Ingen træfældning på fællesarealer uden aftale med bestyrelsen. 
 
 
 
 
 

Seneste Nyt.

Aktivitetsdagen 2016.

Aktivitetsdag blev som planlagt gennem-
ført lørdag den 10. september, og var en
stor succes, med den største tilslutning i
flere år.
 
Generalforsamlingen 2016.
 
Årets generalforsamling blev afholdt på
SkovsgaardHotel lørdag den 23. april.
Referat, beretning og regnskab kan
læses påmedlemssiden.