Foreningsdag 2019
Foreningsdag 2019

Ejerlauget Vildholm

Ejerlauget Vildholm er en grundejerforening bestående af 46 grundejere, det er beliggende i den nordlige udkant af Tranum i Han Herred.
Ejerlauget Vildholm ligger i et  gammelt skovbevokset klitområde op ad Langdal Plantage og Tranum Aktieplantage.
 
Udstykningen er  ifølge lokalplanen underlagt servitutter, der skal sikre, at området bevarer sit smukke præg af plantage og derved adskiller sig fra et almindeligt sommerhusområde.

  Opfordring  fra bestyrelsen.

 
Ønsker du at deltage i et samarbejde om flishugning kan Martin, Mågestien 2, kontaktes. Martins tlf.nr. kan findes på medlemssiden. 

Henlæg IKKE grenaffald på fællesarealer. 

Ingen træfældning på fællesarealer uden aftale med bestyrelsen. 
 
 
 
 
 

Seneste Nyt.

Generalforsamlingen den 9. maj 2020 er aflyst.

I Ejerlauget Vildholms vedtægter § 8 er fastsat hvilken dag generalforsamling skal afholdes på:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på lørdagen efter St. Bededag, såfremt generalforsamlingen ikke på den ordinære generalforsamling året forinden træffer anden beslutning.
Det er force majeure når bestyrelsen aflyser generalforsamlingen. Udbrud af Covid-19 har ændret vores måde at være sammen på. I dag kan vi være sammen ved at holde afstand, og man opfordrer alle til at passe særligt godt på den ældre del af befolkningen. På den baggrund finder bestyrelsen, at det ville være uforsvarligt at afholde generalforsamlingen den 9. maj 2020.
Når forholdene tillader det, vil vi indkalde til ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen